Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka themeluar Klubin e IT

Prill 22, 2021

Me qëllim të avancimi sa më adekuat të studentëve për tregun e punës, për të fuqizuar udhëheqësit e së nesërmes dhe  për të ofruar zgjidhje për problemet e teknologjisë aktuale në vend me metoda të reja dhe më efektive, Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka themeluar Klubin e IT-së.

Studentët e  angazhuar në këtë forum janë nën  mbikëqyrjen e mësimdhënësve  dhe mentorit Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi

Studentët të cilët janë të angazhuar në  Klubin e IT-së janë:  Albë Matoshi, Drinor Qerimi, Altin Shabani,  Englantinë Avdyli, Art Zenjnullahu, Edona Halimi, Arta Kerqeli, Eljesë Rashiti, Arlinda Halimi, llaz Ajeti, Adem Hasani, Orëtar Hoxha, Riar Haziri, Bekim Frangu, Bleon Rexhepi,

Donikë Zeqiri, Armend Salihu.

Të gjithë studentët mund të bashkohen në iniciativat e klubit për aktivitete të ndryshme studentore.

Certifikatë regjistrimi i Klubit të Studenteve IT