Vedim për pagesën e semestrit veror për vitin akademik 2019/2020

Qershor 8, 2020

Obligohen të gjithë studentët të cilët për shkak të situatës pandemike i’u është mundesuar regjistrimi i semestrit veror pa pagesën e semestrit ta kryejnë pas tejkalimit të situatës. Pagesa për regjistrimin e semestrit duhet të kryhet nga data 09.06.2020 deri më 13.06.2020.

Studentët të cilët nuk i kryejnë obligimet do t’u anulohet regjistrimi i semestrit veror dhe nuk mund të kryejnë asnjë shërbim tjetër pa i kryer obligimet financiare.

Vendim per pagesen e semestrit veror ne vitin akademik 2019-2020

Shkarko