Vendim i Komisionit Disiplinor në Fakultetin Juridik

Tetor 23, 2018

Komisioni Disiplinor FJU1

Shkarko

Komisioni Disiplinor FJU

Shkarko