Vendim nga Komisioni Qëndror për zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues – afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka”

Korrik 30, 2018

Vendim - Komisioni qëndror për zgjidhjen e ankesave

Shkarko