Vendim për anulimin e pozitës së 19 të Konkursit nr.01/1137 të datës 25.09.2017 për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik

Tetor 20, 2017

Vendim per aunlim te pozites 19 te konkursit numer 01-1137 te dates 25.09.2017 per angazhimin e stafit akademik ne Fakultetin Juridik

Shkarko