Vendim për lirim nga pagesa

Tetor 20, 2017

Kandidatët e pakënaqur me vendimin e komisionit mund të bëjnë ankesë nga data 20.10.2017 deri më 24.10.2017. Ankesat dorëzohen nëpër njesitë perkatese akademike.

Vendim për lirim nga pagesa

Shkarko