Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018/2019

Dhjetor 5, 2018

Në bazë të Konkursit për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor për vitin akademik 2018/2019 të dates 27.11.2018, me numër të referencës 01/2007, Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në mbledhjen e mbajtur me datë 05.12.2018 mori Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018/2019

Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018-2019

Shkarko