Vendim për refuzimin e Ankesës ndaj parashtruesës së ankesës Drita Rexhepi për pozitën: Drejtor i Zyrës për Shkencë,Zhvillim Akademik dhe Cilësi

Maj 28, 2018

Vendim për refuzimin e ankesës

Shkarko