Vendimi i Këshillit Shtetërorë të Cilësisë (KSHC)

Prill 4, 2019

Këshilli  Shtetërorë i Cilësisë (KSHC), ka marrë vendim dhe ka aprovuar ankesën e Universitetit “Kadri  Zeka”, si e bazuar, duke anuluar kështu  tërheqjen e akreditimit  për programet e studimit:

  • Juridik i Përgjithshëm,
  • Parashkollor, BA, dhe
  • Fillor, BA.

VENDIMI I KSHC-së