Vendimi i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë për kandidatët e pa pranuar për vitin akademik 2022/2023

Gusht 1, 2022

Vendimi i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë për kandidatët e pa pranuar për vitin akademik 2022-2023

Shkarko