Vendimi i Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” për rizgjedhjen e asistentes Detrina Alishani

Tetor 11, 2019

Në bazë të nenit 48 pika 1.3 të Statutit të përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, Senati i Universitetit, në mbledhjen e vet të mbajtur më 30.09.2019, mori këtë Vendim:

Vendimi i senatit per rizgjedhjen e Detrina Alishanit

Shkarko