Vendimi i shkallës së dytë për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019

Dhjetor 4, 2018

Vendimi i shkalles se dyte per lirim nga pagesa e semestrit

Shkarko