Vendimi i shkallës së dytë për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019

Vendimi i shkalles se dyte per lirim nga pagesa e semestrit

Shkarko