Vendimi për konstituim të këshillave të fakulteteve

Vendimi per konstituim KF

Shkarko