Video prezantim i UKZ-së, Janar 2021

Janar 26, 2021

Universiteti “Kadri Zeka” për procesin e Akreditimit Institucional ka përgaditur një video përmes së cilës paraqiten aktivitetet brenda hapsirave të kampusit universitar.