Zgjatet afati i Paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Janarit 2019

Janar 19, 2019

Njoftohen studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  afati i paraqitjes së provimeve për Afatin e Janarit do të jetë i hapur deri të marten, më datën 22.01.2019.

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Janarit për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

Gjithashtu me kohë do të njoftoheni edhe për hapjen e Afatit të Janarit për nivelin master.

Studentët të cilët për herë të parë përdorin SMU mund ta shikojnë  Manuali për përdorues

Qasja për student bëhet me numër personal dhe fjalëkalimi është gjithashtu numri personal. Studentët janë të obliguar më pas të ndërrojnë fjalëkalimin në bazë të udhëzimeve të cilat i gjeni në Manualin e përdorimit që e keni më lartë.

Suksese!