Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Janarit 2018/2019 – Master: E-qeverisja

Mars 20, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E–qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2018/2019 mund të bëhet edhe me datë  21.03.2019 nga ora 10:00 deri ora 15:30.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve