Zgjedhja e u.d. të prorektorëve për Çështje Mësimore dhe për Buxhet dhe Financa

Mars 20, 2015

Këshilli  i Përkohshëm Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në mbledhjen e XXI  të mbajtur më 13 Mars 2015, zgjodhi u.d.Prorektorin për Çështje  Mësimore, Prof. Ass.Dr. Sadik Haxhiu  dhe  u.d.Prorektorin  për Buxhet dhe Financa, Prof.Ass.Dr. Gëzim Tosuni