Zgjedhjet e Përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka”

Maj 8, 2019

Dinamika e procesit zgjedhor

Shkarko

Vendimi nga kryesuesi i KQZ-se

Shkarko