Kryesues i Këshillit Drejtues

emrush.thaqi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Dr. Sc. Emrush Thaqi