Anëtar i Këshillit Drejtues
i zgjedhur nga Senati i UKZ

musa.ajeti@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Prof.Ass.Dr. Musa Ajeti

Musa-Ajeti-CV

Shkarko