Anëtare e Këshillit Drejtues,
e zgjedhur nga Senati i UKZ

nevrie.ismaili@uni-gjilan.net

Femër

Hyrja A - Kati i parë

Prof. Ass. Dr. Nevrije Ismaili

Nevrije Ismajli CV

Shkarko