DIGITALIZATION AS A PROCESS OF ASSISTANCE IN THE TRANSPARENCY OF UNIVERSITY TEACHING

Një projekt që ka për qëllim studimin se si të aplikohet Harduari dhe Softueri në panelet me LED dioda. Për më tepër është fokusuar në programimin e Tabelave LED diodave të vendosura në panelet elektronike 16 X 96