Qendra e Karrieres dhe Alumni

Alumni në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan ka nё fokus mbarëvajtjen profesionale tё individëve qё kanё kryer studimet nё Universitet dhe ndërlidhjen e tyre. Nëpërmjet takimeve dhe aktiviteteve, ndihmon në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve midis njëri- tjetrit të cilat janë mëse të nevojshme pas procesit të diplomimit dhe sidomos gjatë përballjes me tregun e punës.

Në tetor 2019 UKZ ka mbajtur takimin e parë me Alumni: shih https://www.uni-gjilan.net/lajmet/ukz-ka-mbajtur-takimin-e-pare-me-alumni-te-fakultetit-ekonomik/

Rezultatet e hulumtimit me alumni

Shkarko

Pyetsori per Alumni F. EDUKIMIT

Shkarko

Pyetsori per Alumni F. JURIDIK

Shkarko