Akreditimi

Në kuadër të Universitetit, ofrohen programe të studimit në kuadër të Fakultetit të Edukimit, të Fakultetit Ekonomik, të Fakultetit Juridik dhe Fakultetit të Shkencave Kompjuterike.

Universiteti ka këtë strukturë të programeve të akredituara ne studimet bachelor:

 • Fakulteti i Edukimit
  1. Programi parashkollor (Bsc)
  2. Programi Fillor(Bsc)
 • Fakulteti Juridik  
  1. Programi: Juridik i përgjishëm(Ba)
 • Fakulteti Ekonomik
  1. Programi: Banka financa dhe kontabilitet(Bsc)
  2. Programi: Menaxhment (Bsc)
  3. Programi: Marketing¨(Bsc)
 • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
  1. Programi: Shkencat kompjuterike (Bsc)
 • Fakulteti i Shkencave Aplikative
  1. Programi: Matematikë Arsimore (Bsc)

Universiteti ka këtë strukturë të programeve të akredituara ne studimet master:

E-Qeverisja (Msc)- Fakultetet Juridik, Ekonomik dhe Shkenca Kompjuterike

 1. Master i përbashkët i fakulteteve të Universitetit” Kadri Zeka”, Gjilan

Qeverisja lokale dhe shoqëria demokratike (Msc)

 1. Master i përbashkët i Universitetit të Gjilanit, Pejes dhe Prizrenit.

Vlerësimet e deritanishme

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka aplikuar për akreditim institucional në vitin 2013. Me vendimin e AKA-së nr. 547/14, të datës 04.07.2014, është akredituar:

 • Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, akreditohet në nivel institucional për periudhën 3-vjeçare: 01.10.2014-30.09.2017

 

Për më shumë rreth Akreditimit Institucional dhe të programeve të studimit vizitoni web faqen e Agjencisë së Kosovës për Akreditim, duke klikuar këtu

Vendim mbi Akreditimin - UKZ 2017

Shkarko

Raporti Final - UKZ 2017

Shkarko

Vendim mbi Akreditimin - UKZ 2016

Shkarko

Raporti Final - UKZ 2016 - I

Shkarko

Raporti Final - UKZ 2016 - II

Shkarko

Vendim mbi Akreditimin - UKZ 2015

Shkarko

Raporti Final - UKZ 2015

Shkarko

Vendim mbi Akreditimin - UKZ 2014

Shkarko

Raporti Final - UKZ 2014

Shkarko