Misioni

 

UKZ është tempull i dijes, i cili kultivon dashurinë njerëzore dhe afirmon parimet e konkurrencës lojale; përgatitë të rinj të përgjegjshëm dhe profesionalisht të aftë për të qenë pjesë e një shoqërie moderne dhe globale, pjesë e një tregu më të gjerë sesa tregjet tradicionale të punës dhe njëkohësisht, model për anëtarët e tjerë të shoqërisë sonë; nxitë mendimin kritik dhe shpirtin e ndërmarrësisë.

 

Ky mision është i mbështetur në disa shtylla: mësimi dhe dija; shoqëria moderne dhe konkurrenca lojale; tregjet moderne të punës; mendimi kritik, hulumtues dhe ndërmarrës.